19 kwietnia, 18:00 | Wernisaż wystawy malarstwa pt. „Dzika Estetyka”

17814460_1478225918874685_5501954840238871785_o

Fundacja Magazyn Kultury ma zaszczyt zaprosić na zbiorową wystawę malarstwa pod tytułem „DZIKA ESTETYKA”.

Kilka słów od organizatora:

„Estetykę można rozumieć nie tylko ogólnie jako naukę o pięknie i sztuce, ale także jako pewien sposób bycia oraz zbiór narzędzi służących uzewnętrznianiu emocji i myśli. Nie wnikając zbytnio w meandry teorii, warto pamiętać, że estetyka dotyczy nie tylko twórcy, jego dzieła i samego procesu tworzenia, ale także, a może przede wszystkim postrzegania dzieła przez odbiorcę oraz wynikających z tego doznań i wartości.

Przyglądając się własnemu stosunkowi do sztuki zauważam, że znajduję wielką przyjemność w takich jej wytworach, które nie boją się przełamywać schematów, przekraczać ustalonych granic i zadziwiać czymś niezwykłym. Z całą pewnością tak postawionym oczekiwaniom bez trudu jest w stanie sprostać na przykład neoekspresjonizm, ale nie tylko on. Nie mówię przy tym o twórczości szokującej, używającej kontrowersyjnych środków wyrazu bądź odwołującej się do trudnej lub nieakceptowanej społecznie tematyki, bo to zupełnie osobna historia. Próbując nazwać moją fascynację tym rodzajem sztuki, zwłaszcza malarstwem, nadałam jej miano sztuki dzikiej. Dzikie bowiem oznacza niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, gwałtowne, nieoswojone czy wręcz nieucywilizowane i pierwotne… Niezależnie od podejmowanego tematu, stylistycznej przynależności i okoliczności, które ukształtowały wrażliwość jej twórców, sztuka dzika ma w sobie nieokiełznaną, twórczą siłę, którą nieśmiało chciałabym utożsamiać z bergsonowską élan vital. Czy słusznie? Pozostawiam tą kwestię bez rozstrzygnięcia. Może innych, mądrzejszych ode mnie to zajmie i zaciekawi.

Poprzez niniejszą wystawę chciałabym zarazić Państwa dziką estetyką i przedstawić Wam jako odbiorcom sztuki, a zatem uczestnikom „sytuacji estetycznej” jakby to nazwała Pani profesor Maria Gołaszewska, kilku spośród współcześnie tworzących Artystów, w których dziełach znajduję ową nieujarzmioną naturę. Każde z nich hołduje innym wartościom w sztuce i reprezentuje inną „szkołę” twórczą. Podejmują zróżnicowaną tematykę, korzystają z różnorodnych technik malarskich, a wszystkich łączy siła, z jaką przemawiają do mnie ich prace. Głęboko wierzę, że przemówią także do Państwa.”

Emilia Gąsienica-Setlak
Kurator wystawy