23 maja, 18:00 | Wernisaż wystawy „Piękno zaklęte w metalu”

on

Wernisaż wystawy fotografii Łukasza Boronia i Janiny Radzikowskiej „Piękno zaklęte w metalu”.

Na wystawie zaprezentowano wieloletni dorobek w dziedzinie badań metalograficznych dwojga pracowników Instytutu Odlewnictwa w Krakowie: mgr inż. Łukasza Boronia i mgr inż. Janiny Radzikowskiej. Wystawę tę stanowi fragment kolekcji kolorowych zdjęć mikrostruktury metali, jak: czystego żelaza oraz stopów odlewniczych, m.in. żeliwa, mosiądzu, brązu
czy stopów aluminium oraz tytanu, wykonanych na mikroskopie świetlnym przy użyciu różnych technik badawczych. Techniki te jak również metody ujawniania mikrostruktury na etapie przygotowania jej do obserwacji, dając możliwość
uzyskiwania obrazów w kolorze sprawiły, że z czasem praca stała się dla autorów zdjęć pasją.
Badania metalograficzne metali i stopów dostarczają wielu cennych informacji na temat ich właściwości użytkowych. Na obrazach mikroskopowych rozpoznajemy mikrostrukturę wyrobu metalowego, którym może być odlew, element walcowany lub kuty i oceniamy, czy jest ona prawidłowa i wyrób spełnia wymagania użytkownika czy też posiada dyskwalifikujące go wady. Niepozorne kawałki metalu po wyszlifowaniu i wypolerowaniu, poddane tzw.
„trawieniu”, czyli działaniu specjalnie przygotowanych odczynników chemicznych, zdradzają swoje tajemnice. Odpowiedni dobór odczynników oraz oświetlenia badanej powierzchni próbki podczas obserwacji na mikroskopie
świetlnym pozwalają ujawnić obrazy o nieoczekiwanym bogactwie barw i kształtów.

Wystawa czynna od 23 maja do 26 czerwca. Wydarzenie w ramachKrakow Photo Fringe oraz Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival.